image blog

Nuzulul Qu'an 1442 H

May 02, 2021 by Admin Alhajj

Mungkin gambar teks yang menyatakan 'AL-HAJJ i-Ha alif 17 Ramadhan Nuzulul Qur'an "Dan Kami turunkan (Al-Qur'an) itu dengan sebenar- ebenar-benarnya dan Al-Qur'an itu telah turun dengan (membawa) kebenaran. Dan Kami tidakmengutus kamu, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan (Al-Isra': 105) alijarahindonesia.com @alijarahfinance Al-Hajj Center al_hajj_center'

Assalamualaikum Wr Wb,
"Dan Kami turunkan (Al-Qur'an) itu dengan sebenar-benarnya dan Al-Qur'an itu telah turun dengan (membawa) kebenaran. Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan (Al-Isra':105)".
Selamat memperingati Nuzulul Qur'an 17 Ramadhan 1442 H.
Ingin kenal Al-Hajj...??klik Produk Al-Hajj
Minat Daftar Haji...??klik Al-Hajj WA
Minat Jadi Agen...??klik Al-Hajj Agen